Celebracions 8 TV

DIJOUS SANT: *18.30 h, Missa de la Cena del Senyor. (Televisió:

8TV)

 

DIVENDRES SANT *17.00 h, Celebració de la Passió del Senyor. (Televisió: 8TV )

 

DISSSABTE SANT: VETLLA PASQUAL: *19.00 h (Televisió: 8TV)

 

DIUMENGE DE PASQUA: *12.00 h, Missa i benedicció papal. (Televisió: 8TV)